Bestyrelses medlemmer - se her.

Karsten Klok - bestyrelsesmedlem

Lærkebakken 12


4400 Kalundborg


tlf. 22 86 51 08

Kristine Hellmann Madsen, formand

Kristine Hellmann Madsen

Lærkebakken 29

4400 Kalundborg

kristinehellmann@hotmail.com

Steen Dahlgaard, bestyrelsesmedlem

Lærkebakken 19

4000 Kalundborg

tlf. 20 14 45 60

mail: steen.dahlgaard@ka-net.dk

Del siden