Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 afholdtes fredag den 24. juni referatet kan læses under siden REFERATER

 -----------------------------------------------

Endelig dagsorden  

.         1. Valg af stemmetællere

2.         Valg af dirigent

3.         Formandens beretning

4.         Aflæggelse af regnskab

5.         Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg - formand og sekretær

6.         Valg af suppleanter.  

7.         Valg af revisor.  

8.         Forslag fra bestyrelsen:

A. Sammenlægning af drifts- og vejkonto

                      Fra nr. 25 er modtaget følgende kommentar: Vi ønsker ikke en sammenlægning af drift og vej konto. Drift kontoen er en brugs konto, for almen drift så som vejfest, generalforsamling ol. Vej kontoen er en opsparings konto kun til vej vedligeholdelse og på sigt ny belægning, når vej kontoen bruges skal bestyrelsen sikre, at beboerne er inforstået ved brug af kontoen.

B. Procedure for gaver ændres

9. Forslag fra medlemmer:

Fra nr. 25 er modtaget: Vi stiller forslag om, at proceduren for gaver ændres, til kun at omhandle velkomst gave til nye beboere.

 

10 Fastsættelse af kontingent

11. evt.

Grundejerforeningener herefter vært ved et grillarrangement på Lærkebakken i vestlig ende –

tilmelding til Per på mail: grundejerforening@damuko.dk eller tlf. 40 14 75 90 senest 17/6 

 

Deltagerne til generalforsamlingen er grundejere, der er ejere af parceller på Lærkebakken

Oplys din mailadresse til:

grundejerforening@damuko.dk og få hurtig kommunikation – husk også at fortælle hvis du får ny mailadresse.

Generalforsamling 2021 - afholdes 13. august 2021 i fri luft

Lærkebakkens Grundejerforening afholder ordinær generalforsamling 2021

Generalforsamlingen som blev udskudt af corona smittefare bliver nu gennemført fredag den 13. august kl. 18 med efterfølgende grill fest.

STED:  Lærkebakkens østlige ende

Herefter er Dagsorden:

     Valg af stemmetællere

     Valg af dirigent

     Formandens beretning

     Aflæggelse af regnskab

     Valg af suppleanter.  

     Valg af revisor.  

     Forslag fra bestyrelsen:

Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg - kasserer

  1. A.     I mange år har det været praksis, at bestyrelsens medlemmer betaler ½ kontingent. Det foreslås derfor at dette fortsætter.

Begrundelse for forslaget: Bestyrelsen har ikke kunnet finde den tidligere beslutning herom i tidligere referater.

Bestyrelsen indstiller forslaget til godkendelse.

  1. B.     Bestyrelsen foreslår at generalforsamlinger fremover afholdes om sommeren. – Bestyrelsen indstiller forslaget til godkendelse.
  2. 9.     Forslag fra medlemmer:

Forslag fra Benny Christiansen Lærkebakken nr. 8

Regnskab & formandens beretning fremsendes til alle medlemmer af grundejerforeningen inden generalforsamling, så medlemmer der er fraværende til generalforsamlingen,  får mulighed for at komme med kommentarer, eller stille forslag på baggrund af regnskab & beretning fra formanden, og derved er det ikke kun de deltagende medlemmer der kan kommentere / stille forslag.

Derudover kunne det være fint hvis I vil ligge referater fra bestyrelsesmøder ind på hjemmesiden, eller udsende dette til alle medlemmer, så vi er orienteret om hvad der sker her på vejen 

10.Fastsættelse af kontingent

11.evt.

grundejerforeningen er herefter vært ved et grillarrangement

Deltagerne er grundejere, der er ejere af parceller på Lærkebakken

Oplys om din mailadresse til grundejerforening@damuko.dk og få hurtig kommunikation – husk også at fortælle hvis du får ny mailadresse.

 

Del siden