Leverandør Philips info

 Den korte version er: Brug hjertestarteren normalt - den vil virke, men vil dog blive serviceret i løbet af året så vi stadig kan være 100% trygge.

Philips udtaler:

Fortsæt med at bruge HS1/OnSite/Home AED og elektroder, som de er. Under brug skal du sikre dig, at størstedelen af elektrodens overflade er dækket med gel og påsætte elektroderne på patienten. Hvis du bemærker, at gelen begynder at adskille sig fra skumbagsiden, når du trækker dem af, skal du forsøge at forhindre gelen i at folde sig sammen, hvis det er muligt. Tøv ikke med at påføre elektroderne på patienten, medmindre gelen er næsten helt adskilt fra bagsiden som vist i figur 3. I tilfælde af problemer skal du montere ekstra elektroder, hvis de er tilgængelige, og fortsætte genoplivningen. Uanset status for elektroderne skal du følge stemmemeddelelserne, da AED'en vil føre dig gennem de nødvendige handlinger. Forsøg ikke at undersøge elektrodegelen, før elektroden anvendes på patienten. Det er ikke muligt at vide, om elektroderne er berørt af problemet før brug, da elektroderne er beskyttet af en foliepakning. Foliepakningen på elektrodekassetten bør kun åbnes til patientbrug i nødstilfælde, da elektroderne hurtigt tørrer ud, hvis foliepakningen er brudt. 

 

Dokumentidentifikation: FSN-2021-CC-EC-012 Side 1 af 6 Sikkerhedsmeddelelse M5071A (voksen) og M5072A (spædbarn/barn) elektroder til brug sammen med HS1/OnSite/Home AED'er kan opleve gelseparation og reduktion af gelens overfladeareal 21-FEB-2022 Kære kunde, Der er identificeret et problem med Philips M5071A (voksen) og M5072A (spædbarn/barn) AED-elektroder, der kan udgøre en risiko for patienter og brugere. Denne vigtige produktinformation skal informere dig om: 1. Hvad problemet er, og under hvilke forhold det kan forekomme. Det er blevet observeret, at HS1/OnSite/Home AED-elektroder (PN:M5071A, M5072A) kan opleve geladskillelse fra skum/tinbagbeklædningen, når de trækkes af den gule plastbeklædning. Gelen kan folde sig sammen, hvilket resulterer i et reduceret overfladeareal af gel på elektroden, eller den kan separeres næsten fuldstændigt fra elektroden, så der kun er en lille mængde gel på elektroden. Enhver elektrode, der aktuelt er installeret i eller opbevaret sammen med en HS1/OnSite/Home AED, kan opleve dette problem, og det er ikke muligt at vide, om elektroden er berørt, før den anvendes på patienten, fordi elektroderne er beskyttet af en foliepakning. Philips har modtaget 115 klager over dette problem siden 2010 (hvoraf 84 klager blev modtaget i 2021) over i alt ca. 5 millioner leverancer af M5071A- og M5072A-elektroder. Brugerne bør fortsætte med at bruge HS1/OnSite/Home AED'en og elektroderne, som de er, og følge stemmemeddelelserne, da AED'en vil føre brugeren gennem de nødvendige handlinger. HS1/OnSite/Home AED er beregnet til at blive brugt af personer med minimal eller ingen træning (f.eks. individuelle husejere, institutionelle responsteams, lærere og trænere) til at behandle personer, som mistænkes at have pludseligt hjertestop. Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt brug af udstyret fremover Disse oplysninger skal videregives til alle ansatte, der har behov for at kende indholdet i denne meddelelse. Det er vigtigt at forstå betydningen af indholdet i denne meddelelse. Opbevar venligst en kopi af denne meddelelse sammen med udstyrets brugermanual. Dokumentidentifikation: FSN-2021-CC-EC-012 Side 2 af 6 2. Beskriv den fare/skade, der er forbundet med problemet Når en elektrode med separeret, foldet gel placeres på patientens nøgne hud, kan HS1/OnSite/Home AED levere mindre effektiv eller ineffektiv behandling til patienten på grund af det reducerede overfladekontaktområde med huden. Se eksempelbilledet i figur 1. Separeret, foldet gel kan også have et misfarvet og/eller smeltet udseende. Gelen kan også have et misfarvet og/eller smeltet udseende, men udseendet har ingen indflydelse på levering af behandling. Der kan dog være en forsinkelse i behandlingen, hvis brugeren tøver med at anvende elektroden på grund af dens udseende, og AED'en kan levere en mindre effektiv eller ineffektiv behandling til patienten på grund af den reducerede kontakt med huden. Se eksempelbilledet i figur 2. Det er også muligt, at gelen kan adskille sig næsten helt fra skum-/tinbagbeklædningen, når bagsiden trækkes af (se figur 3). På grund af en lille geloverfladekontakt med huden kan der opstå elektrisk buedannelse, når der gives stød, som medfører forbrændinger af patientens hud, eller AED'en kan være ude af stand til at levere stød gennem elektroderne. Der vil opstå en forsinkelse i behandlingen, mens brugeren installerer en ekstra elektrodekassette (hvis tilgængelig) eller udfører HLR, mens der ventes på, at der ankommer personale fra akutberedskabet. Til sammenligning viser figur 4 en normal elektrode. Uanset elektrodens tilstand skal du følge talemeddelelserne, da AED'en vil føre dig gennem de nødvendige handlinger. Figur 1: Separeret gel, der har foldet sig sammen, da elektroden blev trukket af. Handling: Sæt elektroder på patienten. Tøv ikke. Figur 2: Separeret, foldet gel kan også have et misfarvet og/eller smeltet udseende. Handling: Sæt elektroder på patienten. Tøv ikke. Figur 3: Gel næsten helt adskilt fra bagbeklædningen. Handling: Udskift elektrodekassetten, hvis der er en ekstra. Hvis der ikke er nogen ekstraelektroder tilgængelige, skal der udføres HLR, indtil der kommer hjælp. Dokumentidentifikation: FSN-2021-CC-EC-012 Side 3 af 6 3. Berørte produkter, og hvordan de identificeres Berørte produkter omfatter alle lotnumre af elektrodekassetter til voksne og elektrodekassetter til spædbørn/børn (partnummer: M5071A og M5072A), der er installeret i eller opbevares som reservedele sammen med HS1, OnSite og Home AED'er. Denne meddelelse tager kun elektroder, der ikke er udløbet, i betragtning. Bemærk, at efterfølgende leverancer stadig vil være berørt, indtil opdaterede elektroder er tilgængelige. Partnumrene for M5071A og M5072A findes på elektrodekassetten og foliepakningen. M5072A-identifikatoren kan også findes på den æske, som elektroder til spædbørn/børn leveres i. Se nedenstående fotos med placeringen af partnummeret markeret med en cirkel. M5071A folieemballage M5071A elektrodekassett e M5072A-æske M5072A folieemballage M5072A elektrodekassett e Figur 4: Normal elektrode. Handling: Påsæt elektroder på patienten i henhold til brugervejledningen. Dokumentidentifikation: FSN-2021-CC-EC-012 Side 4 af 6 4. Beskriv, hvilke handlinger der skal foretages af kunden/brugeren for at forebygge risiko for patienter eller brugere Fortsæt med at bruge HS1/OnSite/Home AED og elektroder, som de er. Under brug skal du sikre dig, at størstedelen af elektrodens overflade er dækket med gel og påsætte elektroderne på patienten. Hvis du bemærker, at gelen begynder at adskille sig fra skumbagsiden, når du trækker dem af, skal du forsøge at forhindre gelen i at folde sig sammen, hvis det er muligt. Tøv ikke med at påføre elektroderne på patienten, medmindre gelen er næsten helt adskilt fra bagsiden som vist i figur 3. I tilfælde af problemer skal du montere ekstra elektroder, hvis de er tilgængelige, og fortsætte genoplivningen. Uanset status for elektroderne skal du følge stemmemeddelelserne, da AED'en vil føre dig gennem de nødvendige handlinger. Forsøg ikke at undersøge elektrodegelen, før elektroden anvendes på patienten. Det er ikke muligt at vide, om elektroderne er berørt af problemet før brug, da elektroderne er beskyttet af en foliepakning. Foliepakningen på elektrodekassetten bør kun åbnes til patientbrug i nødstilfælde, da elektroderne hurtigt tørrer ud, hvis foliepakningen er brudt. Philips anbefaler, at du opbevarer en ekstra elektrodekassette sammen med din HS1/OnSite/Home AED. En kort video, der viser, hvordan man udskifter elektrodekassetten, findes på: www.philips.com/replace-aed-padsvideo Hvis problemet fortsætter, og du ikke har en ekstra elektrodekassette, skal du tilse patienten og om nødvendigt sørge for HLR, indtil personale fra akutberedskabet ankommer. Denne meddelelse skal gives til alle i din organisation eller til enhver organisation, hvortil HS1/OnSite/Home AED-enheder eller elektrodekassetter er blevet overført (hvis det er relevant), der har brug for at være opmærksomme på denne information. Opbevar en kopi af dette brev sammen med brugervejledningen til din HS1/OnSite/Home AED, da efterfølgende forsendelser af M5071A- og M5072A-elektroder stadig vil være berørt, indtil der er opdaterede elektroder tilgængelige. Til sidst beder vi dig udfylde og returnere svarformularen, der findes i slutningen af dette brev. 5. Beskriv de handlinger, der er planlagt af Philips Emergency Care and Resuscitation for at løse problemet Philips arbejder aktivt på designændringer, der har til formål at eliminere problemet på M5071A- og M5072Aelektroderne. Philips udsender opdaterede elektroder senere i 2022, afhængigt af designaktiviteter, tilgængelighed af underkomponenter og regulatoriske godkendelser. Philips planlægger at underrette relevante kunder og levere opdaterede elektroder. Dokumentidentifikation: FSN-2021-CC-EC-012 Side 5 af 6 6. Yderligere oplysninger Brugere bør følge stemmemeddelelserne, da AED'en vil føre dig gennem de nødvendige handlinger. Som beskrevet i brugervejledningen kan du høre talemeddelelser, der hjælper dig som vist nedenfor. HS1/OnSite/Home fortæller dig: Mulig årsag Anbefalet handling ...at indsætte en elektrodekassette Elektrodekassetten er beskadiget. Isæt en ny elektrodekassette. ...at trykke elektroderne fast mod huden ... at du skal sørge for, at begge elektroder er taget af bagbeklædningen ... at elektroderne ikke må være i berøring med patientens tøj. Elektroderne er ikke påsat korrekt på patienten. Sørg for, at elektroderne sidder helt fast på patientens hud. ...at isætte en ny elektrodekassette Elektrodekassetten er blevet åbnet, og elektroderne taget af bagbeklædningen, men elektroderne er ikke blevet korrekt påsat på patienten. Der kan være et problem med elektrodekassetten. Udskift den beskadigede elektrodekassette. Træk håndtaget på kassettedækslet op, og udskift elektroderne på patienten med nye elektroder for at fortsætte genoplivningen. Hvis du har brug for yderligere information eller support i forbindelse med dette problem, er du velkommen til at kontakte din lokale Philips-repræsentant. SafetyGroup ApS Hareskovvej 13 4400 Kalundborg Telefon: 70 60 58 00 E-mail: info@safetygroup.dk Denne meddelelse er blevet rapporteret til de relevante myndigheder. Sørg for at rapportere enhver forekomst af dette problem til Philips, din Philips-repræsentant eller til de lokale myndigheder. Philips beklager den ulejlighed, dette måtte forårsage. Med venlig hilsen Tanya DeSchmidt Director of Quality Emergency Care and Resuscitation Dokumentidentifikation: FSN-2021-CC-EC-012 Side 6 af 6 SVARFORMULAR I FORBINDELSE MED SIKKERHEDSMEDDELELSE Reference: Gelseparation, M5071A og M5072A, 2021-CC-EC-012 Instruktioner: Udfyld og returner formularen til Philips med det samme og senest 30 dage efter modtagelsen. Udfyldelse af denne formular bekræfter modtagelsen af dette VIGTIGE brev om den vigtige produktinformation samt forståelse af problemet og påkrævede handlinger, der skal udføres. Navn på kunde/modtager/facilitet: Gadenavn/husnummer: By/postnummer/land: Kundehandlinger: • Fortsæt med at bruge elektroderne, som de er. Under brug skal du sikre dig, at størstedelen af elektrodens overflade er dækket med gel og påsætte elektroderne på patienten. Hvis du bemærker, at gelen begynder at adskille sig fra skumbagbeklædningen, når du trækker elektroderne af, skal du forsøge at forhindre gelen i at folde sig sammen, hvis det er muligt. Tøv ikke med at påføre elektroderne på patienten, medmindre gelen er næsten helt adskilt fra bagsiden. I tilfælde af problemer skal du montere ekstra elektroder, hvis de er tilgængelige, og fortsætte genoplivningen. Uanset status for elektroderne skal du følge stemmemeddelelserne, da AED'en vil føre dig gennem de nødvendige handlinger. • Forsøg ikke at undersøge elektrodegelen, før elektroden anvendes på patienten. Det er ikke muligt at vide, om elektroderne er berørt af problemet før brug, da elektroderne er beskyttet af en foliepakning. Foliepakningen på elektrodekassetten bør kun åbnes til patientbrug i nødstilfælde, da elektroderne hurtigt tørrer ud, hvis foliepakningen er brudt. • Overvej at opbevare en ekstra elektrodekassette sammen med din HS1/OnSite/Home AED. En kort video, der viser, hvordan man udskifter elektrodekassetten, findes på: www.philips.com/replace-aed-pads-video • Hvis problemet fortsætter, og du ikke har en ekstra elektrodekassette, skal du tilse patienten og om nødvendigt sørge for HLR, indtil personale fra akutberedskabet ankommer. • Denne meddelelse skal gives til alle i din organisation eller til enhver organisation, hvortil HS1/OnSite/Home AEDenheder eller elektrodekassetter er blevet overført (hvis det er relevant), der har brug for at være opmærksomme på denne information. • Opbevar en kopi af dette brev sammen med brugervejledningen til din HS1/OnSite/Home AED

Ring efter hjælp - hjerteløberen henter hjertestarteren til dig

Elise Petersen Lærkebakken 3

30 62 81 34

Janne Christiansen Lærkebakken 8

30 35 50 96

Marianne Skøtt Lærkebakken 14

22 32 40 25

Dudi Suadicani Lærkebakken 19

72 36 24 72

Susanne Christensen Lærkebakken 23

29 40 33 04

Niels Erik Olsen Lærkebakken 25

31 22 80 50

Kristine Bojsen-Møller Lærkebakken 27

40 92 94 64

Peter Binger Nyrup By 5

53 35 27 14

Jesper Jensen Nyrup By 8

23 88 48 17

Nadja Fremming Gl. Nyrupvej 57

61 30 05 92

Susanne Nielsen Gl. Nyrupvej 64

21 22 72 62

Annette Rasmussen Gl. Nyrupvej 65

91 25 34 20

HJERTELØBER LISTE:

Hjertestarter er placeret på væggen til højre for porten

Hjertestarter er placeret på væggen til højre for porten

Adresse: Gl. Nyrupvej 67 - Lige overfor udkørslen fra Lærkebakken

Adresse: Gl. Nyrupvej 67 - Lige overfor udkørslen fra Lærkebakken

Støtte til vedligeholdelse af hjertestarteren

Vi modtager støtte fra naboer tæt på Lærkebakken og har udsendt dette brev til dem:

Kære hjertestarterven

I 2019 fik vi  ved fælles hjælp etableret en lokal hjertestarter på Gammel Nyrupvej 67 – hos bådebygger Henry Slot.

Initiativet viser, at vi ved fælles hjælp kan løfte vigtige opgaver. Lærkebakkens Grundejerforening sætter stor pris på samarbejdet og håber, at det også kan fortsætte i årene fremover.

På seneste generalforsamling i januar 2020 i Lærkebakkens Grundejerforening blev det også besluttet, at undersøge muligheden for at etablere et hjertestarterskursus. Det vil vi informere nærmere om, når det bliver aktuelt.

Kontingentet for deltagelse i at vedligeholde hjertestarteren på 100 kr. bedes indbetalt snarest på foreningens konto i Danske Bank:

Reg. Nr. 4690  - Konto nr. 4690224747

Skriv din adresse og ordet ”HJERTESTARTER”

Vi vedlægger en liste som viser de pt. Tilmeldte HJERTELØBERE –

Hvis du også vil melde dig som hjerteløber – eller kender en i lokalområdet, som vil – så kan du sende en tilmelding på Christensen2009@live.dk eller aflevere den i postkassen på Lærkebakken 23 – Susanne Christensen

Opdaterede oplysninger om hjertestarteren og -løbere samt kurser mm. kan altid ses på hjemmesiden:

Venlig hilsen

Susanne Christensen - sekretær

Grundejerforeningen Lærkebakken

Del siden